| Sitemap | Skriv ut

Om oss


Som landskapsarkitekt, designer och trädgårdsanläggare önskar jag er välkomna till en helhet. En helhet i ett kreativt och praktiskt tänkande. Från idé till färdig anläggning. Vårt utgångsläge är att varje trädgård eller utemiljö är unik. Idén, kärnan i förslaget får en nogrann genomgång. Problem som kan tänkas uppstå i en färdig anläggning löses redan i ett tidigt skede. Det estetiska utrycket sätts främst och vägs samman till en helhet av landskapsarkitekten. 

Alnarp Landskap och Trädgård startade verksamheten år 2000. Företaget har sitt kontor i Alnarp. I företaget har vi design och anläggningserfarenheter från små och medelstora uppdrag sedan 1987.

I firman finns Landskapsarkitekt och Trädgårdgårdsanläggare.